Ładowanie strony...PRZETWARZANIE DANYCH I RODOJeśli chcecie się Państwo zapoznać z polityką bezpieczeństwa strony internetowej, zapraszamy tutaj.

Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych systemu POSIEDZENIA.PL, będącego przedmiotem niniejszej witryny, jest każdorazowo użytkownik aplikacji, tj. jednostka samorządowa lub każda inna, która dokonała zakupu lub wyraziła chęć przetestowania systemu. GK PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Sobótce, ul. Poprzeczna 8, 55-050 Sobótka jest wyłącznie podmiotem przetwarzającym dane.
2. Wszystkie dane w systemie POSIEDZENIA.PL są wprowadzane przez użytkownika końcowego z uprawnieniami administratora (wskazany przy zakupie lub tworzeniu demo systemu pracownik jednostki samorządowej lub firmy/organizacji).

Cel i charakter przetwarzania danych osobowych
1. Dane w systemie przechowywane są na serwerach przez GK PRO w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, tj. zapewnienia funkcjonalności związanych z głosowaniem i/lub transmisją obrad użytkownikowi końcowemu.
2. Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem obowiązków ustawowych.
3. Państwa dane są przechowywane w systemie przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku testów aplikacji dane przechowywane są przez cały okres testów, aż do ich zakończenia wyrażonego przez użytkownika końcowego drogą mailową na adres sprzedaz@posiedzenia.pl

Bezpieczeństwo aplikacji:
1. Wszystkie hasła generowane przy tworzeniu konta są szyfrowane za pomocą nowoczesnego skryptu, jednak w celach bezpieczeństwa prosimy o ich zmianę przy pierwszym logowaniu do aplikacji.
2. Wszystkie połączenia w ramach aplikacji szyfrowane są za pomocą protokołu HTTPS oraz certyfikatu SSL.
3. System posiada opcję rejestracji czynności użytkownika, do które posiadają dostęp administratorzy.

Kontakt i pozostałe informacje:
1. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ją na najwyższym poziomie.
2. W razie jakichkolwiek pytań dot. obsługi naszego systemu lub stosowanych technik ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 713331900 oraz mailowo na adres sprzedaz@posiedzenia.pl.